EN

เมื่อต้นปี 2563 บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด (Stretch Film) ที่ปัจจุบันได้มีบทบาทในขั้นตอนการขนส่งและโลจิสติกส์

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งและป้องกันการตกหล่นของสินค้า โดยบริษัทจะใช้ฟิล์มยืดในการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบนพาเลทเพื่อลำเลียงขนส่งให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ฟิล์มยืดดังกล่าว ลูกค้าของบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ในการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบนพาเลทก่อนขนส่งไปยังผู้บริโภคในขั้นต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด เพื่อใช้ในการขนส่งของบริษัท รวมถึงจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัท

ฟิล์มยืด

ฟิล์มยืดคุณภาพสูงที่ขึ้นรูปแบบ 55 ชั้น

โดยผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดที่บริษัทจำหน่าย เป็นฟิล์มยืดคุณภาพสูงที่ขึ้นรูปแบบ 55 ชั้น (55-layers Nano Stretch Film) จึงทำให้ฟิล์มมีความเหนียวและยืดหยุ่นตัวได้สูง รวมถึงสามารถต้านทานแรงฉีกขาดและการเจาะทะลุได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการนำมารวมหน่วยสินค้า การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทปกป้องสินค้าจากรอยขีดข่วนต่างๆ และรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า โดยฟิล์มยืดที่บริษัทจำหน่าย มีความหนา 20 ไมครอน ความกว้าง 500 มิลลิเมตร ความยาว 1,800 เมตร

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าประเภทฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ่งฉลากฟิล์มอาจมีการหดตัวลงจากเดิม หากมีการจัดเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงวัตถุดิบประเภทอื่นๆ โดยปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนฟิล์ม โซนหมึกและสารเคมี โซนแพคเกจจิ้ง โซนแม่พิมพ์ และโซนสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งการจัดเก็บวัตถุดิบประเภทฟิล์มและสินค้าสำเร็จรูป จะจัดเก็บโดยควบคุมอุณหภูมิในช่วง 22 -28 องศาเซลเซียส และในการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัทใช้ระบบ SAP B1 ที่เป็นระบบ ERP ที่สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และอายุสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการตรวจนับสต็อกสินค้า ทุกๆ สิ้นเดือนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จ จะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าด้วยรถขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 22 -28 องศาเซลเซียส เนื่องจากต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ฉลากฟิล์มเกิดการหดตัว ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายของสินค้าที่จะเกิดขึ้นในขณะขนส่ง อีกทั้งยังป้องกันการปนเปื้อนจากมลภาวะภายนอกอีกด้วย (Delivery with Temperature Controlled Truck) โดยปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งทั้งสิ้น 13 คัน ซึ่งบริษัทจัดให้มีการตรวจเช็คคุณภาพรถเป็นประจำ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการควบคุมอุณหภูมิของรถมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกกรณีที่มีปริมาณรถขนส่งไม่เพียงพอ