EN

SHRINKFLEX ผนึกกำลังร่วมปลูกไผ่หนาม พร้อมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ชริ้งเฟล็ก (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยให้ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะเป็นพิษ บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนและมีส่วนในการพัฒนา รวมถึงให้ความร่วมมือกับชุมชนที่จะดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม

และในปี 2562 บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการทำกิจกรรม “ปลูกไผ่หนามเป็นแนวกันสัตว์ป่าและทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแร่ธาตุของสัตว์ป่า” ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2 (ผากระดาษ) อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารและพนักงานชาว ชริ้งเฟล็กซ์กว่า 270 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าไผ่หนามเป็นแนวกันสัตว์ป่า เพื่อป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าบุกรุกพื้นที่การ เกษตร บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทสายเขาใหญ่ - วังน้ำเขียว และสร้างโป่ง เทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุเสริมให้กับสัตว์ป่า โดยการจัดกิจกรรมปลูกไผ่หนาม ครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานได้ตระหนักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมต่อไป