EN

High Performance Graphic Design

ชริ้งเฟล็กซ์มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้าน Graphic Design ในการจัดการภาพ การตกแต่ง ปรับภาพ ก่อนการพิมพ์จริง เราสามารถเนรมิตให้ Graphic Design ของคุณเป็นจริงได้ จึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ การเลือกรูปทรงของบรรจุภัณฑ์และการออกแบบฉลาก เพื่อให้การชริ้งค์มีความแม่นยำและสวยงาม รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการชริ้งค์ให้กราฟฟิกเข้ากับรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

Production & QC Process

เรามีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบในทุกกระบวนการทั้งก่อนและหลังการผลิตเป็นอย่างดี ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อเราได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดก่อนถึงมือลูกค้าเพื่อให้สามารถรักษาระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยม

Warehousing Management

เนื่องจากมีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม สินค้าทุกชิ้นที่รอการจัดส่งก็จะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าดังกล่าว

ประเทศไทยเป็นพื้นที่เขตร้อน จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า “อุณหภูมิสูงส่งผลต่อการหดตัวของฟิล์ม ด้วยเหตุนี้จึงต้องทำการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม” เพื่อป้องกันปัญหาการหดตัวของฟิล์มซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าได้

Delivery with Temperature Controlled Truck

การจัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากการจัดเก็บสินค้านั้น ต้องเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ฉลากฟิล์มเกิดการหดตัว แม้ในขณะขนส่งจากโรงงานจนถึงมือลูกค้า รถขนส่งของเราจึงต้องมีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายของสินค้าที่จะเกิดขึ้นในขณะขนส่ง อีกทั้งยังป้องกันการปนเปื้อนจากมลภาวะภายนอกอีกด้วย

แม่พิมพ์

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากระบบการพิมพ์กราเวียร์นั้น แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์รูปแบบ ลวดลายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ และจากประสบการณ์ในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปมากกว่า 12  ปี และความชำนาญของผู้บริหาร ทำให้บริษัทมีความเข้าใจถึงคุณลักษณะ และรูปแบบของแม่พิมพ์ที่มีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์สินค้าแต่ละรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) เพื่อให้สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยแม่พิมพ์ที่บริษัทผลิตขึ้น จะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในด้านความถูกต้องของแบบพิมพ์และค่าความแข็ง ความหนา ความหยาบของแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) ก่อนที่จะนำไปใช้ในระบบการพิมพ์กราเวียร์